Dzięki dofinansowaniu strażacy ze Stasiówki mogli kupić nowy sprzęt

OSP Stasiówka pozyskała środki finansowe z Nadleśnictwa Dębica na zakup sprzętu strażackiego.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 2500 zł strażacy ze Stasiówki kupili 2 hełmy Dragon HT05, 2 latarki do hełmu Dragon HT05 oraz 1 latarkę kątową M-Fire AG EX.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 2 717,10 zł, z czego 217,10 zł to wkład własny jednostki.

Jednostce OSP Stasiówka gratulujemy zaangażowania w pozyskiwanie środków umożliwiających rozwój i doposażenie, a dzięki temu również podnoszenie sprawności bojowej.

Fot. OSP Stasiówka

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dzieki-dofinansowaniu-strazacy-ze-stasiowki-mogli-kupic-nowy-sprzet-3639.html