Działaj Lokalnie 2020

reklama

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, mające swoją siedzibę w gminach: miasto Dębica, Dębica, Brzostek, Pilzno, Czarna, Jodłowa, Żyraków, po raz kolejny mogą starać się o dofinansowanie projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie 2020”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu dębickiego program realizowany jest przez Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu w partnerstwie z gminami Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmą TIKKURILA Polska S.A.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, realizowane w okresie między 1 lipca 2020 roku, a 31 grudnia 2020 roku, które przede wszystkim zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, i które wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności. Ponadto ze względu na panujący obecnie stan epidemii, projekty wyjątkowo muszą spełnić dodatkowe kryterium, jakim jest zaplanowanie działań mających wpływ na zmniejszenie negatywnych skutków epidemii.

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące) chyba, że projekt dotyczy wyłącznie działań, które zmniejszają negatywne skutki epidemii (wówczas dopuszcza się realizacje specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc).

Wnioskodawcy, których projekty zostaną dofinansowane, mogą liczyć na pozyskanie dotacji w wysokości do 6 000 zł.  Łączna pula do podziału w roku 2020 to 55.000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 28 czerwca 2020 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu, odnaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu – http://www.karierawdebicy.pl – w zakładce: Ośrodek Działaj Lokalnie – Działaj Lokalnie-Edycja 2020

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:
Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą: TIKKURILA POLSKA S.A.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/dzialaj-lokalnie-2020