Droga już na finiszu

Dobiega końca przebudowa drogi gminnej do terenów przemysłowych w Podgrodziu. Prace obejmują przebudowę 928 mb drogi z odwodnieniem wraz z chodnikiem (na odcinku około 360mb) oraz dwoma przejściami dla pieszych (jedno o podwyższonym standardzie – lampa hybrydowa) wraz z oświetleniem.

 

Wartość inwestycji: 3 247 000 zł brutto

Udzielone dofinansowanie z:
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 607 000 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 607 198 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo  Drogowo- Mostowe  Spółka Akcyjna Dębica

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/droga-juz-na-finiszu-3280.html