DPS w Dębicy i w Parkoszu poszukuje wolontariuszy

Czwartek, 22 Październik 2020

Domy Pomocy Społecznej w Dębicy i w Parkoszu poszukują osób chętnych do pomocy w opiece nad mieszkańcami placówek. Obie placówki zapewniają całodobową opiekę ludziom w podeszłym wieku i przewlekle chorym pacjentom, którzy wymagają szczególnej troski.

Od 10 października br. powiat dębicki znajduje się w tzw. czerwonej strefie. Mimo reżimu sanitarnego oraz wdrożonych procedur, DPS-y muszą liczyć się z ryzykiem poważnego osłabienia zasobów kadrowych spowodowanych wystąpieniem ewentualnych zakażeń wirusem SARS-Co-V-2, bądź koniecznością objęcia pracowników kwarantanną. 

Wszyscy, którzy zechcieliby odpowiedzieć na apel starosty i wesprzeć oba DPS-y, proszeni są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel./fax (14) 680 31 21 (Sekretariat – pokój nr 413, IV piętro), e-mail: [email protected]

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/10/dps-w-debicy-i-w-parkoszu-poszukuje-wolontariuszy