Apel Starosty. Poszukiwani wolontariusze do pomocy w DPS-ach! Wirus nie odpuszcza!

Koronawirus zbiera coraz większe żniwa. Z dnia na dzień zakażeń i ofiar przybywa. W tym trudnym okresie epidemii szczególnego wsparcia potrzebują Domy Pomocy Społecznej. Sytuacja w placówkach opiekujących się seniorami i przewlekle chorymi, wymagającymi szczególnej troski robi się coraz poważniejsza. Dlatego Starosta Powiatu Dębickiego zdecydował zaapelować do mieszkańców. Poszukuje wolontariuszy do pracy w Domach Pomocy Społecznej w Parkoszu i Dębicy.

Starosta Piotr Chęciek zwrócił się także bezpośrednio do zwolenników wszelkich teorii spiskowych i wszystkich, którzy w epidemię nie wierzą.

Osoby, które będą chętne rozpoczęcia pracy lub podjęcia wolontariatu w Domach Pomocy Społecznej proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, które znajduje się w Starostwie Powiatowym na ul. Parkowej. Seniorzy z DPS- ów w Dębicy oraz Parkoszu czekają na wsparcie.

APEL POWIATU DĘBICKIEGO

Starosta Powiatu Dębickiego poszukuje wolontariuszy do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu oraz Domu Pomocy Społecznej w Dębicy w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Od 10 października 2020 r. nasz powiat znajduje się w czerwonej strefie. Musimy się liczyć z faktem, iż w najbliższym czasie nasze zasoby kadrowe mogą zostać osłabione. Na terenie Powiatu występuje coraz więcej zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i mimo reżimu sanitarnego oraz wdrożonych procedur, musimy się liczyć z możliwością zakażenia, bądź objęcia pracowników kwarantanną ze względu na kontakt z osobą zakażoną w środowisku rodzinnym.

Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę ludziom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym oraz psychicznie chorym mężczyznom a więc wymagającym szczególnej troski.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 9.10.2020 r. (znak S-I.6333.226.2020.ASz) zaapelowała o podjęcie działań w celu pozyskania osób do pracy w domach pomocy społecznej w przypadku wystąpienia eskalacji zakażenia koronawirusem w danym domu i braku zabezpieczenia kadry do opieki nad mieszkańcami.

Wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeć Domy Pomocy w powiecie dębickim proszeni są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

tel./fax (14) 680 31 21 (Sekretariat – pokój nr 413, IV piętro)
e-mail: [email protected]