Dotacja na zabytki z Gminy Dębica

reklama

Gmina Dębica w trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego na swym terenie, przyznała w br. dwie dotacje o łącznej wysokości 120 000 zł na dalsze prace przy sakralnych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dzięki dofinansowaniu w kościele parafialnym w Brzeźnicy pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela (60 000zł), zostanie przeprowadzona renowacje zabytkowego ołtarza bocznego i szafki  natomiast w parafii pw. Narodzenia NMP w Zawdzie (60 000zł), zostanie przeprowadzona konserwacja i renowacja elewacji zabytkowej części kościoła  oraz remont miedzianej połaci dachu. Efekty wieloletnich żmudnych prac dokonanych przy tych obiektach są widoczne gołym okiem i wymagają ogromnego wkładu finansowego, który nie byłby możliwy bez pozyskanych dotacji.

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dotacja-na-zabytki-z-gminy-debica-1600.html