Dotacja dla Gminy Dębica i czterech Kół Gospodyń Wiejskich

Gmina Dębica we współpracy z czterema KGW otrzymała dotację celową na przeprowadzenia projektu „Bądź bezpieczny teraz!”.

Gmina Dębica uczestniczyła w naborze wniosków ze środków „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

W ramach działań zostaną zorganizowane przez Gminę we współpracy z czterema KGW (Koło Gospodyń wiejskich „Oaza” z Pustyni, Koło Gospodyń wiejskich z Brzeźnicy, Koło Gospodyń wiejskich w Stobiernej, Koło Gospodyń Wiejskich w Stasiówce) 4 pikniki z debatą ekspercką. Będą one dedykowane mieszkańcom Gminy i odbędą się w miesiącach maj-sierpień.

Podczas spotkań najważniejszą wartością dla mieszkańców będzie możliwość czynnego udziału w debacie poprowadzonej przez profesjonalnego moderatora. Na fotelach ekspertów zasiądą: policjant z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy, pedagog, psycholog, lekarz rodzinny, ofiara przemocy- osoba, która doświadczyła przemocy, a teraz swoim świadectwem pokazuje dlaczego warto pomagać, widzieć, dbać o siebie i innych, ekspert od zagrożeń sieci, asystent rodziny z Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, kurator sądowy, terapeuta z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy, specjalista ds. uzależnień oraz rodzic.

Dzięki tym przedsięwzięciom społeczność lokalna otrzyma bardzo merytoryczną wiedzę na temat zagrożeń, receptę na możliwość działania, informację o tym gdzie szukać pomocy.

Obszary tematyczne jakie przewidziano w trakcie debaty to: Jak skutecznie reagować na cyberprzemoc? Jak stworzyć swój standard bezpieczeństwa on-line? Nie łamię prawa, czyli zwięźle o prawie autorskim. Nie dam się hejterowi. Wilk w owczej skórze – niebezpieczne kontakty w obcym mi Internecie. Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy fizycznej/ psychicznej? Jak radzić sobie z przemocą psychiczna? Jak radzić sobie ze znęcaniem psychicznym? Jak walczyć z przemocą psychiczna w rodzinie? Jakie są skutki przemocy psychicznej dla ofiary? Jak rozpoznać przemoc psychiczna? Czy przemoc psychiczna jest przestępstwem? Jak bronić się przed poniżaniem? Jak się bronić przed atakiem psychicznym? Jak zachowuje się ofiarą? Jakie dowody na znęcanie się psychiczne? Niebieska karta.

Debata dotyczyć będzie podstawowych problemów związanych z przemocą domową, cyberprzemocą. Uczestnicy pochylą się nad stanem badań społecznych dotyczących tego zjawiska oraz nad obszarami kluczowymi dla walki z przemocą. Pod uwagę wzięty zostanie także wpływ edukacji na występowanie przemocy. Dyskutanci rozmawiać będą też o współpracy różnych organów i środowisk w tej dziedzinie. Ponadto, podczas debaty poruszona zostanie tematyka infrastruktury przeciwdziałania przemocy domowej.

Wartość zadania opiewa na kwotę 20.000 zł

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dotacja-dla-gminy-debica-i-czterech-kol-gospodyn-wiejskich-3143.html