Dofinansowanie na stroje

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 36 000,00 zł na realizację projektu „Folklor Podkarpacia-Moja Kultura” w ramach programu EtnoPolska edycja2023.
Przedmiotem zadania jest zakup strojów ludowych regionu przeworskiego oraz niezbędnych elementów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „PUSTKOWIANIE”, który kultywuje i popularyzuje narodowe tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dofinansowanie-na-stroje-3278.html