Do Jagiełły przyjechali z całego województwa. 1. Podkarpacki Maraton Biologiczny w Dębicy

reklama

Takiego wydarzenia jeszcze nie było. I Podkarpacki Maraton Biologiczny przyciągnął młodzież z całego województwa. Ponad 200 uczniów szkół średnich między innymi z Jasła, Łańcuta, Mielca i oczywiście Dębicy spotkało się w „Jagielle”, by poszerzyć swoją wiedzę.

Młodzież wysłuchała V wykładów. Zaproszeni goście opowiedzieli o: Glonach, jako wskaźniku czystości wód, metodach in vitro, niebezpiecznych grzybach oraz metodach określania dobrostanu zwierząt. Ostatnią prelekcję zatytułowano „O czym śpiewają ptaki”.

Na I Podkarpacki Maraton Biologiczny zaprosili: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w 120 rocznicę powstania oraz III Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy w 70 rocznicę założenia. Patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Powiatu Dębickiego, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Uniwersytet Rzeszowski.