III Podkarpacki Maraton Biologiczny w dębickim I LO

Profesorowie Uniwersytetów: Rzeszowskiego, KUL, Warszawskiego, Rolniczego w Krakowie oraz Przyrodniczego w Poznaniu, a także gość specjalny– naukowiec Piotr Tryjanowski odznaczony Pokojową Nagrodą Nobla. Ciekawi goście i wartościowe wykłady na III Podkarpackim Maratonie Biologicznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

Patronat honorowy nad III Podkarpackim Maratonem Biologicznym objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Podkarpacki Kurator Oświaty. Patronat naukowy – czasopismo popularnonaukowe „Biologia w szkole” oraz Uniwersytet Rzeszowski.