Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej

20 października 2021

Centrum Integracji Społecznej odebrało nagrodę w czasie IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej docenił miejską jednostkę za działania przyczyniające się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w Dębicy.

Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej

Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej

Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej

Działające od ośmiu lat Centrum Integracji Społecznej prowadzi 3 warsztaty zawodowe: warsztat usług opiekuńczych, warsztat usług gospodarczych oraz warsztat remontowo-budowlany. Każdy z nich liczy 8 uczestników, nad którymi czuwa instruktor zawodu.

– Dla nas ta nagroda jest przede wszystkim ogromną radością, uznaniem naszej pracy i potwierdzeniem tego, że to co robimy jest widziane na zewnątrz, jest doceniane i warto, żebyśmy nadal to robili – zaznacza Monika Skowron kierownik Centrum Integracji Społecznej.

Inicjatorem i organizatorem konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej 2021” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, realizujący projekt „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Władysław Ortyl, marszałek Województwa Podkarpackiego.

Monika Skowron, kierownik Centrum Integracji Społecznej

Fot. www.rops.rzeszow.pl, CIS

Źródło: https://debica.pl/debicki-cis-podkarpackim-liderem-reintegracji-spolecznej/