Plan działania priorytetowego Komisariatu Policji w Brzostku

 

Informujemy, że Komisariat Policji w Brzostku wprowadził plan działania priorytetowego dotyczącego zagrożeń występujących na skutek gromadzenia się młodzieży oraz innych osób nadużywających alkoholu w godzinach wieczorowo-nocnych (od 18:00-01:00)na terenie Plant przy ul. Rynek w m. Brzostek.

Skutkiem zgromadzeń jest zaśmiecanie miejsca publicznego, zakłócenie spokoju i porządku publicznego także w rejonie szkoły, naruszanie zakazu spożywania alkoholu oraz popielenia papierosów  w miejscu publicznym, a także niszczenia mienia w szczególności ławek.

W związku z powyższym teren brzosteckich Plant zostanie objęty wzmożoną kontrola policyjną.

Przeprowadzone będą rozmowy o charakterze profilaktyczno-informacyjnym z osobami gromadzącymi się na terenie szkoły (od lipca do grudnia 2021).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi oraz bezwzględne reagowanie w razie wystąpienia  jakiejkolwiek sytuacji z wymienionych powyżej.

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=4983