Dębiccy radni potępili rosyjską inwazję na Ukrainę

Radni Dębicy jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W dokumencie potępiają atak na naszego wschodniego sąsiada, ale także wyrażają solidarność dla Narodu Ukraińskiego.

Wszyscy obecni radni przyjęli stanowisko, w którym czytamy – Rada Miejska w Dębicy wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim w związku z pozbawioną jakiejkolwiek legitymacji agresją Federacji Rosyjskiej na wolną i niepodległą Ukrainę a także stanowczo potępia atak na Ukrainę oraz działania destabilizujące pokój w Europie podejmowane przez władze Federacji Rosyjskiej z Władimirem Putinem na czele. Rada Miejska w Dębicy chyli czoła przed bohaterską postawą obrońców Ukrainy i podtrzymuje gotowość do dalszej pomocy humanitarnej dla obywatelek i obywateli Ukrainy.

Podczas sesji głos zabrał burmistrz Mariusz Szewczyk, który przypomniał, że dzisiaj przeżywamy 664. rocznicę lokacji miasta Dębicy. – Dokładnie 7 marca 1358 roku król Kazimierz Wielki wydał dokument na podstawie którego miasto Dębica zostało lokowane na prawie średzkim. Miasto aż do XVII wieku znajdowało się w rękach prywatnych, a jego pierwszymi właścicielami był zamożny ród Gryfitów pieczętujący się herbem Gryfa, znanego z mitologii uskrzydlonego lwa o głowie i szponach orła.

W kontekście rocznicy lokacji miasta burmistrz złożył życzenia mieszkańcom nawiązując do sytuacji w Ukrainie – Z okazji urodzin miasta Dębicy pragnę życzyć wszystkim mieszkańcom ustawicznego rozwoju w wymiarze osobistym i wspólnotowym oraz budowy solidarnej i życzliwej społeczności Dębiczan. W dobie trwającej wojny w Ukrainie powtórzmy za słowami suplikacji – „Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!”.

Miasto Dębica od początku inwazji Rosji na Ukrainę zaangażowało się w pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy. Przez cały czas czynne są punkty zbiórek w pięciu lokalizacjach na terenie Dębicy. Dodatkowo żłobek, miejskie przedszkola oraz szkoły prowadzą zbiórki żywności, produktów, lekarstw, które trafiają do najbardziej potrzebujących.

Do tej pory miasto Dębica wysłało na Ukrainę 4 transporty, w tym dwa tiry, w których znalazło się ponad 25 ton darów; w tym lekarstw, środków opatrunkowych, żywności i środków higienicznych.

Dodatkowo do punktów granicznych już 3 dnia wojny skierowaliśmy transporty z najbardziej potrzebnym asortymentem.

Od 4 marca działa świetlica dla dzieci ukraińskich, a w tym tygodniu władze Dębicy planują utworzenie kolejnej placówki w budynku dawnego Miejskiego Gimnazjum nr 1.

Miasto Dębica uruchomiło także zbiórkę publiczną pn. Zbiórka humanitarna Dębica dla Ukrainy, którą prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”. Przypominamy numer konta bankowego –

30 8589 0006 0030 0988 2586 0002 z dopiskiem: Dębica dla Ukrainy.

Źródło: https://debica.pl/debiccy-radni-potepili-rosyjska-inwazje-na-ukraine/