„Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne

Czyste Powietrze

Burmistrz Pilzna zaprasza mieszkańców gminy Pilzno na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w środę, 1 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00 w Domu Kultury w Pilźnie przy ul. Węgierskiej 30 (sala widowiskowa) organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa:

zasłaniania nosa i ust
dezynfekowania rąk  
zachowania dystansu

 

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/503