Braterstwo strażaków – porozumienie OSP ze Straszęcina i OSP z Krems w Austrii

Strażacy z Austrii przyjadą na ćwiczenia do Straszęcina. Podpisano porozumienie między jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszęcinie a jednostką Straży Pożarnej w Krems w Austrii. Współpraca została nawiązana już kilka lat temu. Pierwsze wspólne ćwiczenia druhów odbędą się w Straszęcinie i zaplanowane są już na przyszły rok.

Na wspólnych ćwiczeniach strażacy wymienią się doświadczeniem z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych i obsługi sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obu jednostek. Wspólne spotkania będą także okazją do poznania historii ruchu strażackiego i szkoleń dotyczących działań statutowych. W założeniach podpisanego porozumienia znalazło się też miejsce na wspólny udział w uroczystościach i zawodach strażackich w Polsce i Austrii.