Betlejemskie Świtało Pokoju dotarło do Urzędu Miejskiego

20 grudnia 2021

Ikonka głośnika

Loading…

Dębiccy harcerze Związku Harcerstwa Polskiego z komendantem  Sławomirem Gleniem, przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce zastępcy burmistrza Dębicy. Płomień ten jest znakiem nadziei, pokoju i miłości.

Hasłem tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju jest „Światło Nadziei”. Płomień zapalany jest w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Stamtąd przewożone jest do Wiednia i przekazywane przez skautów i harcerzy, do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów na całym kontynencie, aby w czasie Bożego Narodzenia stało się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Do Ratusza przybyła w tym roku delegacja z komendantem Hufca ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów dh. Sławomirem Gleniem. Światło odebrał  Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy, który na ręce harcerskiej delegacji złożył życzenia dla całej skautowej społeczności dębickiego Hufca ZHP.

Źródło: https://debica.pl/betlejemskie-switalo-pokoju-dotarlo-do-urzedu-miejskiego/