Belgowie chcą dalszej współpracy z Dębicą

13 stycznia 2021 r. odbyła się wideokonferencja władz Dębicy z przedstawicielami belgijskiego Puurs-Sint Amand na temat kontynuacji międzymiastowej współpracy. Burmistrz Puurs-Saint Amands oraz burmistrz Dębicy zadeklarowali wolę dalszej obustronnej współpracy.

 

Rozmowy miały związek z emocjami, które wzbudziło u Belgów przyjęcie przez Radę Miejską w Dębicy Samorządowej Karty Praw Rodzin. Burmistrz Mariusz Szewczyk oraz zastępca Maciej Małozięć wyjaśnili belgijskim partnerom, że dokument przyjęty w 2019 r. nie jest aktem, który kogokolwiek dyskryminuje, atakuje lub obraża. Zasadniczym celem karty jest ochrona rodziny, co wynika bezpośrednio z polskiej konstytucji ­„małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

Burmistrz belgijskiego Puurs – Koen Van den Heuvel, w związku z kilkoma pismami otrzymanymi z Dębicy, dopytywał o kwestie gwarancji praw człowieka w polskim systemie prawnym.

Mariusz Szewczyk wyjaśnił, że w polskiej ustawie zasadniczej z 1997 r., w art. 30 zagwarantowana jest „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka, która stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

– Dziękuję za to wyjaśnienie. Dla mnie sprawa jest czysta i klarowna – skomentował burmistrz Puurs, wyrażając wolę dalszej obustronnej współpracy.

Władze Dębicy zadeklarowały skierowanie jeszcze jednego pisma, w którym potwierdzone zostaną zapisy wynikające z polskiej ustawy zasadniczej oraz Samorządowej Karty Praw Rodzin, które dla belgijskich partnerów były nie do końca zrozumiałe.

W spotkaniu po stronie belgijskiej wzięli udział: burmistrz Koen Van den Heuvel; Honorowy Obywatel Miasta Dębicy Alfried Peleman, który jest zarazem przewodniczącym Belgijsko-Polskiego Stowarzyszenia Współpracy „Serce za Serce” oraz osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową i kulturę w samorządzie miasta Puurs-Saint Amands.

Burmistrz Puurs życzył mieszkańcom Dębicy spokojnego nowego roku oraz dobrego zdrowia, z kolei Mariusz Szewczyk podziękował Belgom za pracę przy produkcji szczepionek, które pomagają przezwyciężać walkę z koronawirusem.

Źródło: UM Dębica

ZOBACZ TEŻ: Czy kontrowersyjne pismo dębickich radnych zniszczy 20 letnią przyjaźń polsko-belgijską?

Czy kontrowersyjne pismo dębickich radnych zniszczy 20 letnią przyjaźń polsko-belgijską?