Akty wandalizmu w dębickim parku miejskim

 

W lutym br. zakończyły się prace budowlane związane z rewitalizacją Parku im. Skarbek-Borowskiego w Dębicy. Miejsce szybko stało się jednym z ulubionych punktów spędzania wolnego czasu przez dębiczan, zapewniając wiele atrakcji szczególnie najmłodszym. Niestety, w ostatnim czasie w parku doszło do kilku aktów wandalizmu polegających na zniszczeniu nowych urządzeń i zabawek przeznaczonych dla dzieci. W związku z tym, władze miasta zwracają się do wszystkich z apelem i prośbą o poszanowanie wspólnej przestrzeni.

Prace przy rewitalizacji parku miejskiego trwały ponad rok. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr „VI Spójność Przestrzenna i Społeczna” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. W parku powstało siedem stref tematycznych, m.in. doświadczeń, edukacji, zabaw czy aktywności.

Od momentu zakończenia prac budowlanych w lutym br., park stał się popularnym miejscem służącym rekreacji i aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych.
– Jesteśmy bardzo dumni z tej inwestycji. Szczególnie teraz, w czasie pandemii, zrewitalizowany park miejski może służyć mieszkańcom jako bezpieczne miejsce spędzania czasu razem z dziećmi. Niestety, ze smutkiem obserwujemy, jak prawie codziennie dochodzi do aktów wandalizmu, demolowane są zabawki, urządzenia, ławki – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.

Aby zapobiec aktom wandalizmu, częstotliwość patroli Straży Miejskiej została znacznie zwiększona, władze miasta zwróciły się również z prośbą o wsparcie do innych służb. Nagrania z monitoringu zamontowanego w parku na bieżąco przekazywane są policji. Sprawcy ostatnich zdarzeń zostali zidentyfikowani. – Mam nadzieję, że ich ukaranie będzie przestrogą dla innych. Nie ma naszego przyzwolenia na takie zachowanie. Zwracam się z gorącą prośbą o poszanowanie naszej wspólnej przestrzeni i zaprzestanie dewastowania mienia publicznego. Park ma służyć wszystkim mieszkańcom, szczególnie dzieciom, dlatego jeszcze raz proszę o rozsądek – dodaje burmistrz Mariusz Szewczyk.

Apelujemy o reagowanie na wszelkie przejawy dewastacji. Świadków prosimy o zgłaszanie się do Straży Miejskiej pod nr tel. 986.

Źródło: https://debica.pl/akty-wandalizmu-w-parku-miejskim/