Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie pobytu w naszym kraju.

W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Канцелярія Президента Республіки Польща підготувала інформаційну листівку для біженців з України, яка сприятиме функціонуванню перебування в нашій державі у доступній формі.

У поточній редакції листівки враховані останні правові зміни, які відбулися після набрання чинності закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Листівка містить основну інформацію про пункти прийому, легалізацію перебування та номер PESEL, медичне обслуговування, а також про можливість навчання та пошуку роботи, а також номери телефонів та інтернет-адреси, за якими можна отримати більше інформації.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/aktualne-informacje-dla-obywateli-ukrainy-2616.html