Kondolencje

Szanownej Pani Edycie Uszko
Dyrektorce Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Dębica
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci
Mamy – Marii Wrona

Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.
Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,
którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.
Jest to wielka strata, która jeszcze długo
będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencje20032022-2615.html