Adrianna Miazga Sekretarzem Gminy Dębica

Adrianna Miazga została nowym sekretarzem gminy Dębica. Zwyciężczyni konkursu posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i administracyjne. Od 17 lat związana jest z Urzędem Gminy, a od czterech pełniła funkcję zastępcy dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

W uzasadnieniu o wyborze komisja konkursowa stwierdziła, że Adrianna Miazga w ramach sprawdzianu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności. Agnieszka Żurek – poprzedniczka nowej sekretarz – obecnie sprawuje rolę wiceprezesa ds. marketingu, promocji i rozwoju w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Paszczynie.