Absolutorium dla burmistrza – Serwis informacyjny Miasta Dębica

09 czerwca 2021

Większość radnych zagłosowała za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla Mariusza Szewczyka-burmistrza Dębicy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Wotum poprzedzone było debatą nad raportem o stanie miasta, który stanowił podsumowanie działań za poprzedni rok kalendarzowy.

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Mimo uszczuplenia budżetu udało się zrealizować większość zaplanowanych inwestycji. Zakończono przebudowę hali lodowiska i Domu Dziennego „Senior +”, budowę żłobka przy ul. Kołłątaja, drugi etap przebudowy pomieszczeń w Domu Kultury Mors.

Wykonano też zadania w infrastrukturze drogowej m.in. rozbudowę ul. Kwiatkowskiego, przebudowę chodnika oraz miejsc parkingowych wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowę ulicy Olszynowej i Raczyńskich. W 2020 roku sfinalizowano również rewitalizację Parku Skarbek- Borowskiego. – To historyczne głosowanie, bo po raz pierwszy w tej kadencji otrzymałem wotum i absolutorium. To skłania do dalszej ciężkiej pracy na rzecz miasta i mieszkańców Dębicy.

W ubiegłym roku miejscy urzędnicy pozyskali blisko 21 mln złotych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Funduszu Dróg Samorządowych.

Mariusz Szewczyk- burmistrz Dębicy

Źródło: https://debica.pl/absolutorium-dla-burmistrza/