Kolejny laur dla Wójta Rokosza

Podczas uroczystej  gali z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”, która odbyła się w poniedziałek 7 czerwca br. w Centrum Kongresowo Wystawienniczym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz otrzymał  Nagrodę Specjalną „Podkarpacki Samorządowiec Bliski Rodzinie – Amicus Familiae”, przyznawaną przez Wojewodę Podkarpackiego, a wręczoną przez Jolantę Sawicką –  Wicewojewodę. Kapituła konkursowa doceniła działalność Wójta o charakterze prorodzinnym.

Warto zaznaczyć, że Wójt Gminy Dębica był w tym roku jedynym laureatem tego konkursu, który był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podkarpackiego. Jego celem było uhonorowanie tych samorządowców, którzy jako liderzy podejmują i skutecznie realizują działania o charakterze prorodzinnym; którzy swoją pracą i efektami tej pracy potwierdzają odpowiedzialną służbę na rzecz rodzin.

– Prowadzona przez Wójta Rokosza polityka rodzinna oraz podejmowane działania na rzecz rodzin oraz występowanie z inicjatywą rozbudzania środowisk lokalnych do działania na rzecz dzieci i młodzieży, ale także osób starszych oraz rodzin przynoszą istotne, wymierne i trwałe efekty dla mieszkańców Gminy – napisała w ankiecie zgłoszeniowej do nagrody Sylwia Korycka – Żymuła, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” z siedzibą w Pustkowie. Do najważniejszych inicjatyw zaliczyła m.in.:  reaktywację Uzdrowiska Latoszyn- Zdrój, budowę dwóch żłobków, basenu w Pustkowie – Osiedlu,  Gród Słowiański, Centrum Edukacji Ekologicznej, Centrum Pamięci i Pojednania, kompleks w Głobikowej, utworzenie stref ekonomicznych.  Dodatkowo – utworzenie Dziennego Domu Senior +, program złota rączka dla seniorów, Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada, a także zapewnienie  bezpłatne dostępu do usług w Latoszynie dla wszystkich mieszkańców Gminy w czasie gdy nie był jeszcze podpisany kontrakt z NFZ.

– Czułem się niezmiernie zaszczycony, a z drugiej strony wzruszony odbierając tę nagrodę w obecności samorządowców z całego Podkarpacia, a także wielu parlamentarzystów i gości honorowych – powiedział Stanisław Rokosz. – Jej wartość dla mnie jest tym większa, że zawiera ona w sobie docenienie konsekwentnie realizowanych działań, często mozolnych i mało efektownych.
W swej istocie mają tworzyć przyjazne otoczenie, w którym rodziny zamieszkujące na terenie naszej gminy mogą swobodnie realizować swoje potrzeby oraz rozwijać talenty osób, które je tworzą. W przekształcaniu Gminy Dębica w miejsce przyjazne rodzinom, nas urzędników gminnych wspomaga z ogromnym poświęceniem wielu społeczników oraz pracowników Gminnego Ośrodka pomocy społecznej i właśnie im dedykuję tę nagrodę. Podziękowania kieruję również do członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, którzy to złożyli wniosek o przyznanie nagrody – zakończył Wójt Gminy Debica.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kolejny-laur-dla-wojta-rokosza-2119.html