Burmistrz Dębicy bez wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Burmistrz Dębicy bez wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 10 ZA, 10 PRZECIW– tak radni głosowali w obu przypadkach. Aby uchwała została przyjęta, musi spotkać się z przeważającą aprobatą. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wiele dyskusji wzbudził raport o stanie miasta.  Radni również skomentowali wynik dzisiejszego głosowania.

Podczas posiedzenia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy rozpatrzono także uchwałę w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy. Ostatecznie, w wyniku tajnego głosowania radni zdecydowali, że Szczepan Mroczek nadal będzie obejmował tę funkcję.