Burmistrz Dębicy z wotum zaufania i absolutorium

 Burmistrz Dębicy, Mariusz Szewczyk z wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy. Zanim jednak doszło do głosowania, podobnie jak w latach poprzednich nie obyło się bez dyskusji.

Głosowanie nad Udzieleniem Burmistrzowi Miasta absolutorium poprzedziła uchwała na temat Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.