Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/w-straszecinie-otwarto-strefe-aktywnosci-gospodarczej,art-2608