Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/swieto-lotnictwa-polskiego,art-2656