Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/strategia-rozwoju-ponadlokalnego-dorzecze-wisloki-na-lata-2022-2030,art-2601