50-lecie święceń kapłańskich Księdza Prałata Józefa Dobosza

50-lecie święceń kapłańskich Księdza Prałata Józefa Dobosza. „Bezgranicznie zaufałem Panu Bogu i nigdy się nie zawiodłem, dlatego dzisiaj, w szczególny sposób chcę mocno wołać Jezu ufam Tobie i tylko Tobie na dalsze dni mojego kapłańskiego życia” – mówił podczas uroczystości długoletni proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

Złoty Jubileusz Księdza Prałata Józefa Dobosza połączono z odpustem parafialnym. Uroczystej Sumie przewodniczył również Ksiądz Prymas Arcybiskup Józef Kowalczyk. Ks. prałat Ryszard Piasecki, Proboszcz Parafii Św. Jadwigi wygłosił okolicznościową homilię. Ksiądz Prałat Józef Dobosz za swoje zasługi został wyróżniony tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Dębicy”. Jest także Zasłużony dla Powiatu Dębickiego i Miasta Dębicy.