Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/xxvii-sesja-rady-powiatu-debickiego-2021,art-2008