39 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów! ZDJĘCIA

39 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów! Połamane drzewa, uszkodzone dachy, zablokowane drogi, zerwane linie energetyczne. Trwa wielkie sprzątanie i naprawianie szkód. Wczorajsze trudne warunki pogodowe dały się we znaki. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu dębickiego cały czas interweniują.

Dębica, Urząd Miasta – uszkodzony dach

Słotowa – uszkodzona pasieka oraz powalone drzewo na linie energetyczne

Gorzejowa – zerwany dach z budynku gospodarczego i uszkodzony dach szkoły

Zwiernik – powalone drzewo

Żdżary – powalone drzewo na drodze powiatowej

Grabiny – zerwane gałęzie na drodze gminnej

Jaźwiny – powalone drzewo na drodze

Bobrowa – pochylone drzewo przy budynku mieszkalnym

Zdjęcia: OSP GRABINY GBA, OSP Siedliska-Bogusz, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinach, OSP Słotowa, OSP Zwiernik, OSP Żdżary, OSP Bobrowa