Silny wiatr wyrządził szkody w powiecie dębickim

Silny wiatr wyrządził szkody w powiecie dębickim. Po raz kolejny strażacy walczą ze skutkami wichury. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu dębickiego odnotowały 15 miejscowych zagrożeń związanych z usuwaniem skutków trudnych warunków pogodowych. To głównie uszkodzone dachy budynków oraz powalone drzewa i zablokowane drogi.

PILZNO. Uszkodzony dach.

fot. OSP Pilzno

RÓŻA. Uszkodzone dachy na dwóch budynkach gospodarczych

fot. OSP Róża

DĘBOWA. Powalone drzewo i zablokowana droga

fot. OSP Dębowa

GRABINY. Zerwany dach garażu

fot. OSP Grabiny