14 lutego to nie tylko walentynki. To również Święto Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski wydał rozkaz znoszący dotychczasową nazwę Związku Walki Zbrojnej i powołujący w jej miejsce Armię Krajową. Z tej okazji w Tarnowie odbyły się okręgowe uroczystości 81. rocznicy przekształcenia ZWZ w AK.

Pod pomnikiem Armii Krajowej przy Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci w Tarnowie odbyły się uroczystości z okazji 81. rocznicy powołania Armii Krajowej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i modlitwie złożone zostały wiązanki kwiatów. Odczytany został także apel prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej por. Teresy Stanek ps. „Mitsuko”, która w imieniu Żołnierzy Armii Krajowej, zwróciła się z prośbą o intensyfikację działań na rzecz zachowania w pamięci Narodu polskiego i świadomości następnych pokoleń wiedzy o wydarzeniach sprzed 80 lat i ich uczestnikach.W uroczystości wziął udział m.in. gen. bryg. Zdzisław Baszak ps. Pirat, jeden z ostatnich żyjących uczestników wojny obronnej 1939 roku (urodzony w  1920 roku); oficer Armii Krajowej Inspektoratu Tarnów „Tama” i twórca tarnowskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych, służb mundurowych, młodzież szkolna. Miasto Dębica reprezentował wiceburmistrz Maciej Małozięć.Armia Krajowa była kontynuacją zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski, przekształconej następnie w Związek Walki Zbrojnej. SZP-ZWZ-AK była zalążkiem struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. W 1944 r. AK liczyła blisko 400 tys. zaprzysiężonych żołnierzy. Kulminacją wysiłku zbrojnego AK była akcja „Burza”, realizowana na terenie kraju w 1944 roku. Wraz z wkroczeniem Sowietów żołnierze AK byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu. Wielu z nich, za przynależność do AK lub powojennych antykomunistycznych organizacji poakowskich, skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia.Światowy Związek Żołnierzy AK czyni starania, aby Sejm RP ustanowił dzień 14 lutego świętem państwowym – Dniem Armii Krajowej. Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, w odpowiedzi na apel Żołnierzy Armii Krajowej, zachęca do uczczenia dzisiejszej rocznicy. – Odwiedźmy żołnierzy AK, zapalmy znicze w miejscach egzekucji ulicznych, pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi naszych bohaterów, na grobach poległych i zmarłych żołnierzy, rozsianych po całym świecie.

źródło: debica.pl