1100 osób skorzystało z pomocy żywnościowej

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” działające przy Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, we wrześniu 2022 r. przeprowadziło kolejną dystrybucję towarów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021. Obecnie do Programu zakwalifikowanych zostało 1103 osoby (347 rodzin) z terenu gminy Dębica, w tym 35 osób (12 rodzin) z Ukrainy nadal przebywających na terenie naszej gminy.

Tym razem odbiorcy  zabrali ze sobą asortyment, w którym znajdowało się 9 artykułów spożywczych tj. groszek z marchewką, powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet makreli w olejku, cukier biały, olej rzepakowy.

Wyjątkowo dla osób samotnych, starszych i schorowanych, którzy we własnym zakresie bądź przy pomocy członków rodziny nie mogli odebrać artykułów żywnościowych CUS Gminy Dębica zagwarantowało transport żywności.

Przypominamy, iż pomocą żywnościową zostały objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

– 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

– 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Składamy serdeczne podziękowania Zastępcy Wójta Gminy Dębica Markowi Mikrutowi, za wsparcie przy koordynacji i działaniach w ramach logistycznej organizacji przedsięwzięcia, Firmie Usługi Transportowe Józef Hamala za zapewnienie transportu, właścicielowi Fermy Drobiu Orkisz z Kozłowa Panu Marcinowi za nieodpłatne użyczenie wózka widłowego oraz rozładunek żywności.

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie Dyrektorowi Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu Marcinowi Ciszkowi oraz jego pracownikom, bez których dystrybucja żywności nie poszłaby tak sprawnie.

Szczególne słowa uznania kierujemy pod adresem gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękujemy Komendantowi Zarządu Gminnego Związku OSP Adamowi Cieślikowi za pomoc w zorganizowaniu jednostek, a zwłaszcza: OSP Zawada, OSP Nagawczyna, OSP Podgrodzie – zawsze gotowi do pomocy, niezawodni, profesjonalni. Doceniamy Wasz trud, wspieranie idei wolontariatu oraz działalność na rzecz mieszkańców naszej Gminy.   

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wsparcie-w-formie-paczek-zywnosciowych-dla-najbardziej-potrzebujacych-mieszkancow-gminy-debica-2895.html