Zwyczajni ludzie o niezwykłym sercu

reklama

Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II w Dębicy od dziesięciu lat działa przy parafii Miłosierdzia Bożego. Jego założycielem i prezesem jest ks. Józef Dobosz. Działalność opiera się na bezinteresownej posłudze wolontariuszy – lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, psychologów i osób duchownych poprzez niesienie wsparcia terminalnie chorym oraz ich rodzinom. W ramach hospicjum działa także bezpłatna wypożyczalnia sprzętu służącego pielęgnacji chorych. Trud i zaangażowanie wolontariuszy docenione zostało przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które przyznało nagrodę Totus 2016. Kapituła konkursowa doceniła stowarzyszenie za „promocję człowieka, pracę charytatywną i edukacyjno-wychowawczą”. Wysłuchajmy teraz świadectw zarówno działających w hospicjum, jak i osób, do których pomoc wolontariuszy trafiła w najtrudniejszych chwilach ich życia.

Od 2006 roku dębiccy wolontariusze wsparli ponad 1,5 tys. osób. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, dlatego można dokonywać na jego rzecz odpisów podatkowych w wysokości 1 procenta. W bieżącym roku hospicjum nagrodzone zostało także tytułem honorowym „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego”.