Zwrot podatku akcyzowego

KAŻDY ROLNIK, KTÓRY CHCE ODZYSKAĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ POWINIEN ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK W URZĘDZIE GMINY

W terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Dębica wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Wniosek  wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Dębicy w zakładce ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO. Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami i  fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13 39-200 Dębica, pokój Nr 3.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zwrot-podatku-akcyzowego2022-2526.html