Możliwość składania wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest

 

Burmistrz Brzostku informuje, że przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie kosztów związanych  

z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest 

 z terenu Gminy Brzostek. 

Wobec powyższego osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek, planujące w 2022 roku usunięcie wyrobów zawierających azbest, mogą od 21.01.2022 r. do dnia 10 lutego 2022 r. składać do Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1 wnioski o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
Wzory druków można pobrać ze strony internetowej Urzędu:

 bip.brzostek.pl oraz www.brzostek.pl

Złożenie przedmiotowego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania na usuniecie oraz unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest gdyż uzależnione jest to od przyznania Gminie Brzostek środków na ten cel.

 

BURMISTRZ
Wojciech Staniszewski

 

 

wniosek.doc

wniosek.pdf

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5043