ZUS: będzie łatwiej o zaświadczenie A1 na PUE

reklama

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdroży na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nowe
rozwiązania usprawniające wnioskowanie o wydanie zaświadczenia A1, potwierdzającego
podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez osoby delegowane.
– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, w tym płatników delegujących
pracowników za granicę do krajów Unii Europejskiej, EFTA oraz osób ubezpieczonych –
mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Już dzisiaj klienci ZUS, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, mogą skorzystać w tym celu
z Platformy Usług Elektronicznych ZUS i wypełnić elektronicznie odpowiedni wniosek.
Wnioski o zaświadczenia A1 zostały uproszczone i dostosowane językowo. Od 30 września
te uproszczone wersje formularzy będą dostępne dla wnioskodawców na PUE.
Tego dnia zostanie wdrożony nowy „Kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1”, który
poprowadzi klienta krok po kroku przez proces składania wniosku o zaświadczenie A1.
Klient będzie odpowiadał na kolejne pytania a system, w oparciu o podane informacje
automatycznie rozpozna, który wniosek jest właściwy w danej sytuacji.
Kreator będzie również podpowiadał klientowi jak prawidłowo wypełnić wniosek. Po
uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych i zakończeniu pracy Kreatora, powstanie
komplet dokumentów w postaci właściwego wniosku o wydanie zaświadczenia A1 wraz z
wymaganymi załącznikami, o których dodanie klient może być poproszony w zależności od
konkretnej sytuacji.
W pierwszej kolejności uruchamiamy kreator dla klientów składających najbardziej typowe
wnioski, tj. klientów, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, w trzech sytuacjach: –
delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, –
czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa
członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, – wykonywania pracy najemnej lub działalności na
własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.