Zobacz, jak zaśpiewał Starosta, wiceburmistrz z rodziną oraz media – V Lekcja Śpiewu Patriotycznego