Zobacz jak zaśpiewały dębiczanki – VII Lekcja Śpiewu Patriotycznego