Zobacz jak powstawał nowy blok operacyjny w dębickim szpitalu

reklama

Projekt pn.”BUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZACJI, STACJI DEZYNFEKCJI ŁÓŻEK, BLOKU OPERACYJNEGO I WYNIESIONEGO LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI – Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

W ramach zadania została wykonana rozbiórka istniejącego budynku, w którym znajdowała się pralnia i kuchnia, postawiono budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z wyniesionym lądowiskiem dla
helikopterów. W pomieszczeniach piwnic zlokalizowane są pomieszczenia stacji mycia i dezynfekcji łóżek, na parterze zlokalizowane są pomieszczenia bloku operacyjnego obejmującego 5 pełnowymiarowych, kompletnie wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt zabiegowy, sal operacyjnych wraz z pełnym zapleczem, na kondygnacji I piętra zlokalizowane są pomieszczenia centralnej sterylizacji zabudowane zgodnie z najnowszymi standardami. Budynek wyposażony jest w nowoczesną instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną z filtrami HEPA, instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, gazów medycznych, niskoprądową i 3 windy.

Wartość projektu: Zestawienie nakładów wg stanu na dzień 5.02.2019r. to 23.121.720,83 zł, w tym: – środki własne 11.869.977,25 zł.; – środki Unii Europejskiej 9.751.743,58; – dotacja Powiatu Dębickiego 1.500.000,00 zł.