Zobacz jak Gmina Dębica walczy z koronawirusem

reklama

Zarówno mieszkańcy jak i samorząd Gminy Dębica włączyli się w walkę z pandemią wirusa COVID-19. Pierwsze były maseczki. W akcję szycia środków ochrony osobistej włączyli się Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce, Zespół Szkół w Pustkowie- Osiedlu, Centrum Kulturalno-Oświatowe w Zawadzie, a także Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Z czasem tradycyjne szycie maseczek w gminnym ośrodku kultury, dzięki uprzejmości firmy REGAL wsparła nowa technologia. Za sprawą dwóch podarowanych maszyn zgrzewających przyspieszono produkcję. Niezbędne środki ochrony zapewniono wszystkim mieszkańcom gminy.

25 tys. trójwarstwowych produktów zamówionych przez urząd gminy zostało rozdysponowane przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej na podstawie deklaracji dotyczących odbioru odpadów. Działania podjęte w związku z pandemią, to także bezpośrednia pomoc dla służby zdrowia. Do dębickiego szpitala trafił zasponsorowany przez Gminę Dębica respirator warty 60 tys. zł. Radne Agata Wiater oraz Klaudia Tomasik zainicjowały zbiórkę na najpilniejsze potrzeby dębickiej placówki, a Gminna Akademia Piłkarska oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy podarowały lokalnemu ZOZ-owi niezbędne środki ochrony osobistej takie jak: nawilżone chusteczki i rękawiczki ochronne. Zaopiekowano się także Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Pustkowie. Po ustaleniu przez wójta Stanisława Rokosza najważniejszych potrzeb placówki, władze Gminy Dębica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” przeprowadziły zbiórkę na rzecz zakładu. Dzięki hojności prywatnych darczyńców i lokalnych firm zebrano prawie 19 tys. złotych, za co zakupiono nowoczesne urządzenie do sterylizacji powietrza oraz produkty ochronne dla personelu. Ośrodek otrzymał również środki dezynfekujące od Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka oraz Firmy PLAS-BUD. Zabezpieczona została także oświata.  Do szkół na terenie gminy trafiły urządzenia do dezynfekcji rąk i zapas płynu antybakteryjnego. To prezent od lokalnej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka w ramach projektu „Czyścioch”. W gminie myśli się też długofalowo. W Centrum Kultury i Bibliotek trwają prace nad prototypem środka dezynfekującego. Własna produkcja płynu antybakteryjnego miałaby być ekonomicznym zabezpieczeniem przed ewentualną drugą falą epidemii.