Zmiany organizacyjne w MOK

Konik mok

W związku z planowanymi remontami domów kultury „Mors” i „Śnieżka”, od 1 października br. działalność placówek została przeniesiona do Domu Kultury i Kina „Kosmos”. Zmianie uległy adresy do korespondencji i niektóre numery telefonów.

Wszelkie pisma prosimy kierować na adres:
Dom Kultury i Kino „Kosmos”, ul. Lisa 3, 39-200 Dębica.

Aktualne numery kontaktowe:
14 680 93 60 – sekretariat
14 680 93 61 – dyrektor
14 680 93 62 – zamówienia publiczne
14 680 93 63 – księgowość
14 680 93 64 – kierownik ds. techniczno-administracyjnych
14 680 93 65 – instruktorzy ZPiT Iglopolanie
14 680 93 66 – instruktor teatralny
14 680 93 67 – kierownik DK Mors
14 680 93 68 – kierownik DK Śnieżka
14 680 93 69 – promocja
14 696 91 40 – kierownik Kina Kosmos
14 696 91 43 – kasa
14 696 91 45 – kabina

 

źródło: UM Dębica