Zmiany budżetowe tematem sesji nadzwyczajnej

Po przywitaniu uczestników posiedzenia Przewodniczący Rady – Piotr Żybura oddał głos przedstawicielom PCK, którzy opowiedzieli o swojej działalności oraz przeprowadzili zbiórkę na cele statutowe organizacji.

Następnie Przewodniczący poinformował o wielkim sukcesie zespołu Image Dance. Grupa taneczna seniorek z Gminy Dębica została Mistrzem Europy w tańcu Showdance na zawodach, które odbyły się na Chorwacji. W związku z tym tancerki otrzymały nominacje na Mistrzostwa Świata do Pragi. Na uwagę zasługuje fakt, że w zawodach wzięły udział dwie kategorie wiekowe – seniorki i  juniorki, a rywalizowały w jednej ogólnej kategorii. Ogromnym sukcesem jest zdobycie tytułu drugiego wicemistrza Europy przez grupę juniorek z Gminy Dębica, które pokonały starsze koleżanki z innych krajów Europy. Radni Gminy Dębica poparli wniosek formalny Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Społeczno-Oświatowej – Agaty Wiater o przyznanie wsparcia finansowego w wysokości 15 tys. zł dla zespołu Image Dance, które pokryje koszty wyjazdu na Mistrzostwa Świata.

Zmiany budżetowe obejmowały również wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Nagawczyny i Pustkowa Strachowa. Środki finansowe dla OSP Nagawczyna zostaną przeznaczone na naprawę autopompy w samochodzie ratowniczo-gaśniczym marki STARMAN. Z kolei 75 tys. zł zostanie przeznaczone na przebudowę placu przy budynku OSP Strachów.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej, płytki na schodach wejściowych oraz montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramą.

Dodatkowo zwiększono środki finansowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Paszczynie w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na pierwszy etap remontu instalacji elektrycznej w najstarszej części szkoły, która bardzo często ulega awarii ze względu na długość jej użytkowania oraz zastosowane przewody elektryczne.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zmiany-budzetowe-tematem-sesji-nadzwyczajnej-2747.html