Wakacje – czas start! – Serwis informacyjny Miasta Dębica

24 czerwca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Rusza czas odpoczynku dla dzieci, młodzieży i nauczycieli po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy. Zakończenie roku szkolnego było wyjątkowe m.in. w dębickiej „Trójce”. Społeczność tej szkoły żegnała przechodzącego na emeryturę dyrektora Pawła Adamka.

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Wakacje – czas start!

Rok szkolny 2021/22 kończy w naszym mieście 3913 uczniów szkół podstawowych, którzy uczęszczali do 191 oddziałach klasowych, w tym 85 wychowanków uczęszczających do 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach. Ze szkołą podstawową żegna się w tym roku szkolnym 578 uczniów klas ósmych, którzy uczęszczali do 28 oddziałach klasowych.

Po ponad czterdziestu latach pracy, a 31 latach w roli dyrektora, z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Tadeusza „Bora” Komorowskiego, żegna się Paweł Adamek. Dziękując mu za pełną poświęcenia i pasji pracę na rzecz rozwoju dębickiej oświaty oraz edukowanie i wychowywanie pokoleń dębiczan, Maciej Małozięć, zastępca burmistrza mówił – Pańska postawa stanowi przykład do naśladowania dla kolejnych dyrektorów, nauczycieli oraz kolejnych pokoleń. I chociaż dzisiaj przechodzi Pan na emeryturę, mamy nadzieję, że wciąż będzie Pan angażował się w działania społeczne na rzecz środowiska lokalnego.

Dyrektorowi Adamkowi dziękowali także nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie.

Od 1 września szkołą kierować będzie Renata Prucnal, która z rąk Pawła Adamka symbolicznie przejęła sztandar oraz ołówek, którym pasuje się uczniów klasy pierwszej.

Wiceburmistrz Małozięć wraz z Ireneuszem Kozakiem, dyrektorem Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy, podczas spotkania z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II, podziękowali również dyrektor Ewie Hołubowskiej, której druga kadencja w roli dyrektora szkoły dobiegnie końca pod koniec sierpnia br. Dyrektor Hołubowska nie ubiegała się o reelekcję.

Władze Dębicy życzą, aby rozpoczynające się wakacje wszystkim uczniom, nauczycielom, wychowawcom oraz osobom zaangażowanym w działalność oświatową, przyniosły wytchnienie, odpoczynek i radość. Tak, aby z entuzjazmem 1 września dębickie szkoły i przedszkola mogły rozpocząć nowy rok szkolny.

Źródło: https://debica.pl/wakacje-czas-start/