Zmiana czasu pracy

Wójt Gminy Czarna informuje o zmianie czasu pracy Urzędu Gminy i jednostek podległych (GZEAS, GOPS, GCKiP, GZGK). 

Wskazane wyżej jednostki będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

 

 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1481&akcja=artykul