Zapraszamy do wspólnego budowania Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza mieszkańców, przedstawicieli gmin: Czarna, Dębica, Ropczyce, Iwierzyce, Sędziszów Małopolski, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, KGW, sołtysów, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane przyszłością i rozwojem gmin do wspólnego budowania nowej Strategii Rozwoju.

Spotkanie w Gminie Dębica odbedzie się 9 września o godzinie 16:30 w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie – Osiedlu.

Szczegóły na plakacie

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-wspolnego-budowania-strategii-rozwoju-2834.html