Zmarł Tomasz Podlasek, radny Rady Miejskiej w Dębicy

reklama
Tomasz podlasek - kondolencje.1

Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 54 lat o godz. 2.00 w nocy 8 maja 2016 roku zmarł Tomasz Podlasek, radny miejski, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Dębicy, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

Tomasz Podlasek od 2007, nieprzerwanie przez 3 kadencje był radnym Rady Miejskiej w Dębicy. W drugiej swojej kadencji radnego od 2010 roku był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej . Aktywnie przez wiele lat działał w Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność T.C. Dębica, której od 2002 roku do śmierci był przewodniczącym. Pracował także społecznie w Poradni Rodzinnej przy parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, w której działalność przez szereg lat się bardzo mocno angażował. Był był także sędzią piłkarskim m.in. przewodniczącym Kolegium Sędziów Piłki Nożnej Podokręgu Dębica.

Tomasz Podlasek zmarł godz. 2.00 w nocy 8 maja 2016 roku.

źródło: UM Dębica