Pamiętamy o tych, którzy odeszli

reklama

1 listopada, czas zadumy i refleksji. Wyjątkowa data w roku liturgicznym Kościoła Katolickiego. Dzień Wszystkich Świętych, a także Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to również okazja do wspomnień o tych, którzy odeszli. Polacy odwiedzają cmentarze oraz palą znicze symbolizujące wiarę w życie wieczne modląc się za wszystkich zmarłych. Wraz ze spadającymi kartkami kalendarza odchodzili do wieczności wspaniali, bliscy nam ludzie. W minionym roku przeniosło się do Domu Ojca kilku zasłużonych dla naszego regionu. Dziś wspominamy sylwetki tych wyjątkowych postaci.

 

Ks. prał. Stanisław Fiołekwieloletni proboszcz najstarszej dębickiej parafii. W trakcie prawie trzydziestoletniej posługi w kościele św. Jadwigi przyczynił się między innymi do budowy dwóch świątyń – Miłosierdzia Bożego i Krzyża Świętego oraz powstania Świetlicy „Nazaret” a także Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”. Po przejściu na emeryturę „nestor dębickich kapłanów” skupił się na posłudze w konfesjonale. Zmarł 18 lutego w wieku 83 lat.  Spoczął na cmentarzu parafialnym przy ulicy Cmentarnej w Dębicy. Zapadł w pamięci wiernych jako skromny i oddany kapłan.

Tomasz Podlasek – radny Rady Miejskiej w Dębicy. Zasnął na wieki 8 maja w wieku 54 lat, po długiej i ciężkiej chorobie. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Pracował społecznie w Poradni Rodzinnej przy parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Był także sędzią piłkarskim. Określany jako wspaniały i życzliwy człowiek, który przez wiele lat całym sercem działał na rzecz dębickiej społeczności.

Matka Celina Janina Czechowska – wieloletnia przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich. Została wezwana do Domu Ojca 24 maja w 81 roku życia i 68 roku powołania zakonnego. Swoją posługę pełniła w latach 1977-1995. W tym okresie przyczyniła się m.in. do zakładania ochronek dla dzieci, rozwoju dzieł misyjnych i rozbudowy domu generalnego. We wspomnieniach siostra Czechowska pozostała jako ciepła i otwarta osoba. Spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej.

Kazimierz Leski – z wykształcenia inżynier, z licznych zainteresowań – historyk. Określany dębickim Człowiekiem Renesansu. Jako absolwent Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Rzeszowie podjął pracę w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych Stomil. Dyrektor ds. inwestycji. Po 1990 roku m.in. szef Działu Inwestycji. Zmarł w wieku 70 lat, spoczął na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wielopolskiej.

Kornelia Pawlus – żołnierz Armii Krajowej. Za przynależność do dębickich struktur „WIN” została skazana wyrokiem władz komunistycznych w 1949 roku na 6 lat więzienia i utratę praw publicznych na okres roku. Odebrała akt mianowania na stopień kapitana nadany decyzją Ministra Obrony Narodowej. Odznaczona także Orderem Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego w latach 1939-1956. Jej pogrzeb odbył się w kaplicy cmentarnej w Pilźnie.

Marian Morawczyński – nauczyciel, historyk i literaturoznawca, współzałożyciel oraz honorowy prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Doktor nauk humanistycznych, autor wielu książek z dziedziny literatury i historii lokalnej. Aktywny działacz Związku Harcerstwa Polskiego i Klubu Sportowego Wisłoka. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2010 roku uhonorowany tytułem Zasłużony dla Dębicy. Zszedł z areny życia w wieku 84 lat. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej w Dębicy.

Kpt. Jan Czapla – harcerz, wieloletni prezes Koła Terenowego ŚZŻAK w Dębicy. Opisywany jako człowiek otwarty i serdeczny. Bóg powołał go 17 maja. Ceremonia ostatniego pożegnania odbyła się na Cmentarz Parafialnym przy ulicy Cmentarnej.

Por. Bronisława Skóra – łączniczka i sanitariuszka dębickiej Armii Krajowej oraz wieloletnia skarbniczka Światowego Związku Żołnierzy AK w Dębicy. Podczas niemieckiej okupacji zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Działała pod pseudonimem „Wiśnia”. Brała udział w szkoleniach sanitarnych oraz łącznościowych. Niosła pomoc kolegom – partyzantom Armii Krajowej, którzy przebywali w lasach. Przez wiele lat pełniła obowiązki skarbnika i kasjera ŚZŻAK Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Za swoją działalność otrzymała wiele odznaczeń państwowych i wojskowych. Powołana na wieczną wartę 7 lutego. Spoczęła na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Cmentarnej w Dębicy.