Złożyli kwiaty pod pomnikiem

3 Maja 2023 r. w Dębicy odbyły się uroczystości 3 maja, w których udział wzięli przedstawiciele Gminy Dębica tj. Zastępcy Wójta Gminy Dębica Jacek Drobot oraz Marek Mikrut.

Uroczystości rozpoczęły się na dębickim Rynku zbiórką pocztów sztandarowych i ceremoniałem patriotycznym z udziałem asysty honorowej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy. Przedstawiciele samorządów oraz parlamentarzyści złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

Następnie, w towarzystwie Miejskiej Orkiestry Dętej uczestnicy przeszli na Plac Solidarności, gdzie w intencji Ojczyzny odprawiona została Msza św. koncelebrowana przez proboszczów dębickich parafii. Eucharystii przewodniczył ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi. Na zakończenie, delegacje władz samorządowych, szkół, instytucji i związków złożyły wiązanki kwiatów na Placu Gryfitów, przed figurą Matki Bożej Niepokalanej.

Ostatnim aktem dębickich obchodów uchwalenia Konstytucja 3 Maja będzie kolejna opera „Rycerskość wieśniacza” Pietro Mascagniego zrealizowana pod kierownictwem artystycznym Pawła Adamka w Domu Kultury Mors.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała prawa i obowiązki mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, nowożytną ustawą zasadniczą. Stanowiła fundament przebudowy zagrożonej Ojczyzny. Była aktem ratowania niepodległości Rzeczpospolitej i wyrazem dążeń do nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego państwa. Przez lata niewoli i zaborów była symbolem wewnętrznej siły narodu.

Foto i tekst: Serwis informacyjny Miasta Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zlozyli-kwiaty-pod-pomnikiem-3269.html